ഗോവ!

8000

4 ദിവസം


പോർച്ചുഗീസ് സംസ്കാരവും, ഭാരതീയ സംസ്കാരവും ഇടകലർന്നുണ്ടാകുന്ന ജീവിത ശൈലിയുടെയും മനോഹരമായ ബീച്ചുകളുടെയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും വർണക്കാഴ്ചകളുടെ പേരാണ് ഗോവ. സന്തോഷം നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ പൊതികളാണ് ഗോവയിലെ ഒരു സ്ഥലങ്ങളും. പോർച്ചുഗീസുകാർ അവശേഷിപ്പിച്ച മായാത്ത അടയാളം ഇവിടുത്തെ കെട്ടിത്തടങ്ങളിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. പൊൻ തരികൾ പോലെ മണൽ ഉള്ള ബീച്ചുകളും വെളുക്കുവോളം നീളുന്ന ആഘോഷ രാവുകളും ഗോവയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.ദിനം 1

റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഹോട്ടലിലേക്ക് .

ദിനം 2

ആദ്യ ദിവസം നോർത്ത് ഗോവ ടൂർ.അർജുന ബീച്ച്,അഗ്വാഡ കോട്ട, കലാങ്കുട് ബീച്ച് ,ബാഗ്‌ ബീച്ച് എന്നിവ കണ്ടതിനു ശേഷം തിരികെ ഹോട്ടലിലേക്ക്.

ദിനം 3

ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം ഡോണാ പോള, പനാജി മാർക്കറ്റ്, ഓൾഡ് ഗോവ , മിരാമർ ബീച്ച് കോൾവ ബീച്ച് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോയതിനു ശേഷം ഹോട്ടലിലേക്ക് .

ദിനം 4

പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം തിരികെ നാട്ടിലേക്ക്

 • ടൂർ ഉടനീളം 3 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ താമസവും , ബ്രേക്ഫാസ്റ്റും
 • യാത്ര പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും തിരികെ ഹോട്ടലിലേക്കും ഉള്ള യാത്ര.
 • എല്ലാ എൻട്രൻസ് ഫീസുകളും
 • നിബന്ധനകൾ ബാധകം
 • ഉൾപ്പെടുന്ന സേവനങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ വിധ ചിലവുകളും .
 • യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഇൻഷ്വറൻസ് .

Need Assistance?

Our team is 24/7 at your service to help you with your issues or answer any related questions

+91 974 413 6586


You May Also Like

കാശ്മീർ
18000 /person
മണാലി
9500 /person
ഡൽഹി
13500 /personSarkeet Holidays


Visit Us @

  GS2 Heavenly Plaza
  Suite NO.139
  Kakkanad, Cochin
Call Us @


  +91 974 413 6586