മാലിദ്വീപ്!

32000 മുതൽ

4 ദിവസം


കണ്ണാടി പോലെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമുള്ള മാലിദ്വീപ് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഒരു പറുദീസയാണ്. സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള ഇവിടുത്തെ ബീച്ചുകൾ ഹണിമൂണിന് പോകുന്നവരുടെയും, അവധി ആഘോഷിക്കാൻ വരുന്നവരെയും ഒരേ പോലെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഈ മരതക ദ്വീപുകളെ അടുത്തറിയാൻ, മാലിദ്വീപ് പാക്കേജുകൾ 30000 രൂപ മുതൽ3 സ്റ്റാർ :- 32000 മുതൽ


4 സ്റ്റാർ :- 40000 മുതൽ


5 സ്റ്റാർ :- 60000 മുതൽ
 • ടൂർ ഉടനീളം 3 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ താമസവും , ബ്രേക്ഫാസ്റ്റും.
 • യാത്ര പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും തിരികെ ഹോട്ടലിലേക്കും ഉള്ള യാത്ര.
 • എല്ലാ എൻട്രൻസ് ഫീസുകളും
 • നിബന്ധനകൾ ബാധകം
 • ഉൾപ്പെടുന്ന സേവനങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ വിധ ചിലവുകളും
 • യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഇൻഷ്വറൻസ് .

Need Assistance?

Our team is 24/7 at your service to help you with your issues or answer any related questions

+91 974 413 6586


You May Also Like

ബാലി
38000 /personSarkeet Holidays


Visit Us @

  GS2 Heavenly Plaza
  Suite NO.139
  Kakkanad, Cochin
Call Us @


  +91 974 413 6586